Bagay ng midya

Hani Hayajneh: Extra footage 1

Hani Hayajneh discussing and documenting rock inscriptions with his students

Tagapaglikha:
VPRO
Petsa ng paglalathala:
6 November 2015
Haba:
23:43

Meer

Contributions:
Hani Hayajneh
Uri:
video
Orihinal na ayos:
 
Tagagamit:
VPRO
Mga tatak: